Cara Pintar Menulis Huruf Arab dan Harakatnya di Ms Word

Mengetik tulisan dalam bahasa arab pada Microsoft word, mungkinkah? Mengingat huruf Arabic tidak terdapat pada keyboard komputer ataupun laptop anda. Selain itu, penulisan dalam bahas arab dimulai dari kanan. Eits, jangan pesimis dulu! Anda dapat saja menulis menggunakan teks arab di ms word, asalkan tahu caranya.

Mengetik tulisan dalam bahasa arab pada Microsoft word Cara Pintar Menulis Huruf Arab dan Harakatnya di Ms Word
Tutorial menulis huruf Arab ini berlkami untuk microsoft word 2003, 2007 dan 2013. Tidak masalah, bagi anda yang menggunakan XP, Windows 7, ataupun vista. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menulis arab beserta harakat menggunakan ms word.

Cara Pintar Menulis Huruf Arab dan Harakatnya di Ms Word


Pertama, 2 Cara Mudah Mengubah Dokumen Word Menjadi PDF

Nah, demikianlah cara menulis arab bersama harakat-nya menggunakan Microsoft word. Selamat mencoba merangkan huruf-huruf Arabic sehingga membentuk tulisan arab menggunakan pengolah kata yang menjadi andalan anda, ms word. Makin sering anda menggunakan font Arabic, makin mahir tentunya.